E-KYC

Electronic Know Your Customer

ให้เรื่องตรวจสอบและธุรกรรมการเงินของคุณง่ายขึ้น

ประเทศไทย มีมาตรฐานในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ที่เรียกว่า e-KYC (Electronic know your customer) ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบ
ของการทำ Digital Onboarding เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย มาตรฐานนี้ถูกกำหนดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นำข้อกำหนด Special Publication 800-6 3 A – Digital Identity Guidelines – Enrollment and
Identity Proofing ของหน่วยงาน National Institute of Standards and Technology (NIST) มาประยุกต์เป็นแนวทาง
การใช้งานของประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งรองรับ PDPA ตามข้อบังคับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

How it works?

E-KYC  ไม่ใช่เพียงแค่การลงทะเบียนและทราบถึงข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้าเท่านั้น แต่เป็นระบบที่สามารถนำมาใช้ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์และมาพร้อมความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการทางธุรกิจ และสถาบันการเงิน

1
ข้อมูลระบุอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล
2
การอ้างอิงถึงตัวข้อมูลเฉพาะบุคคล
3
การยินยอมและการยืนยันตัวตน

รู้จักกับ

E-KYC

Electronic Know Your Customer
E-KYC คืออะไร ?

หากธุรกิจใดพัฒนา e-KYC ขึ้นมา จะต้องมีมาตรฐานการยืนยันระดับสากล ซึ่งการยืนยันตัวตนใน
ในมาตรฐานข้างต้นถือว่ามีความปลอดภัยมากที่สุด เพราะสามารถป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว
ตรวจสอบธุรกรรมการเงินโดยเฉพาะเมื่ออาชญากรไซเบอร์มีความเชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีเพื่อโจรกรรมข้อมูลจากบริษัทและลูกค้า การยืนยันตัวตนนี้เองจะทำให้อาชญากรดำเนินการ
ได้ยากมากขึ้น ซึ่ง e-KYC แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือระดับความน่าเชื่อถือของการยืนยันตัวตน
(Identity Assurance Level) หรือ IAL และระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน
(Authenticator Assurance Level) หรือ AAL

ประโยชน์ที่ได้รับจาก E-KYC

1. เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ โดยยังคงซึ่งความปลอดภัยและเชื่อถือได้ผ่านการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล เช่น การสแกนใบหน้า

2. ช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินการต่าง ๆ ไปกว่า 90% เมื่อเทียบกับการทำงานแบบเดิม

3. สามารถระบุไอดีที่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ซึ่งยากต่อการปลอมแปลง

4. ลดต้นทุนทางธุรกิจ ทั้งเวลาและการจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ เช่น ต้นทุนการใช้กระดาษ ต้นทุนการตรวจสอบ ต้นทุนการดูแลรักษาจัดเก็บ ต้นทุนสถานที่จัดเก็บ เป็นต้น

Features

E-KYC

 • Personal Identity

  ช่วยให้คนไทยทำธุรกรรมการเงินได้ง่ายขึ้น
  พร้อมทั้งมีการตรวจสอบด้วยอัตลักษณ์บุคคล
  เช่น การสแกนใบหน้า
 • Reduce Time

  ลดระยะเวลาการดำเนินการไม่ถึง 10 นาที
  จาก 1 – 2 ชั่วโมง
 • Reduce Cost

  ลดต้นทุนของธุรกิจ ในการตรวจสอบ
  และจัดเก็บเอกสาร
 • Easy Steps

  ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมาก
  สามารถทำตามขั้นตอนได้ง่ายๆ ลูกค้าสามารถ
  รับประสบการณ์ที่ดีในการขอรับบริการ
 • Ownership ID

  ช่วยให้สามารถระบุไอดีที่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล
  และการยากต่อการปลอมแปลง

Brainergy ได้รับมาตรฐานรับรองโดย

ISO/IEC 29110

มาตรฐานการพัฒนาซอร์ฟแวร์ตาม ISO/IEC 29110 ( Software Project Management and Software Implementation Process ) สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของระบบได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจที่หลากหลาย โดยสามารถเลือกฟังก์ชันเฉพาะส่วนจากระบบทั้งหมด หรือออกแบบ ปรับ ลด เพิ่มบางขั้นตอนของระบบให้เหมาะสมได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ