Digital Transformation และคำว่า “TRUST” ในโลกธุรกิจ

Digital Transformation และคำว่า “TRUST” ในโลกธุรกิจ

มี.ค. 12, 2023

Digital Transformation และคำว่า “TRUST” ในโลกธุรกิจ

เบรนเนอร์จี้ เริ่มต้นจากการทำ Digital Solution ให้กับบริษัทภายในกลุ่ม สมัยก่อนมีนโยบายเรื่องใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เราจึงพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์แรก จากนั้นก็ปรับตัวเองเป็น Service Provider จัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้สรรพากรแทนลูกค้า นั่นคือที่มาของผลิตภัณฑ์มากมาย อาทิ SmartTAX ระบบจัดทำและนำส่งข้อมูลภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด SmartFLOW ระบบการจัดการและขออนุมัติเอกสารออนไลน์และ Zenn ระบบลงลายมือชื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

เบรนเนอร์จี้ปรับองค์กรมาโดยตลอด เราพยายามค้นหาตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่คืออะไร จนได้คำตอบเป็นคำว่า “TRUST” เพราะสิ่งที่เราทำคือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบการทำงาน โดยใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ ยกตัวอย่างเวลาเซ็นเอกสารในองค์กร ถ้าเป็นบริษัทเปิดใหม่มีพนักงาน 10 คนอยู่ในห้องเดียวกัน การประสานงานทุกอย่างจะง่ายมาก แต่พอเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การขออนุมัติสักเรื่องต้องผ่านให้ผู้บริหารหลายคนพิจารณาเพื่อเซ็นรับทราบ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอกสารจะวนไปมา ถ้าคนที่เกี่ยวข้องไม่เข้าออฟฟิศจะทำอย่างไร รวมไปถึงลายเซ็นที่ผ่านการลงนามมีการตรวจสอบได้จริงหรือเปล่าสำหรับการทำงานที่ผ่านมาพบว่า ในบริษัทมีการใช้กระดาษเยอะมากไปกับงานเอกสารที่ต้องให้ผู้บริหารลงนาม แล้วยังมีเอกสารที่ต้องพรินต์ออกมาแนบรายละเอียดประกอบ รวมถึงขั้นตอนที่ต้องให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติเอกสารจะใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการจนกว่าจะจบกระบวนการ เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดไอเดียในการคิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อแก้ไขการทำงานให้มีความสะดวกและปรับกระบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่สำคัญสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน”

“จากเดิมที่เราคิด Solution และติดตั้งระบบดิจิทัลให้กับลูกค้า แต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราได้ปรับเปลี่ยน (Transform) ตัวเองคือ ทุกผลิตภัณฑ์ของเราต้องเป็นเซอร์วิสที่ครบวงจร สามารถให้บริการได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ที่สำคัญคือช่วยลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

ทุกครั้งที่ตัดสินใจทำงานด้วยกัน เราไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่คู่ค้า แต่เป็นเหมือนพาร์ตเนอร์ที่เข้าไปถามแบบเพื่อนว่า “คุณมีอะไรให้เราช่วยบ้าง” เพราะทุก Solution และบริการที่สร้างขึ้นมา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลได้ตอบโจทย์ที่สุด”

Author by เบญจ เบญจรงคกุล