อย่างที่หลายท่านอาจจะทราบแล้วว่า สถานการณ์ COVID-19 เป็นเสมือนตัวเร่งให้หลายภาคธุรกิจ เกิดการ Digital Transformation กันอย่างจริงจัง เมื่อการพบปะหรือสัมผัสกันเป็นเรื่องที่ต้องระวังและถูกบังคับให้ต้องหลีกเลี่ยง สิ่งที่จะมีบทบาทสำคัญต่อจากนี้คือ Online Platform และ Digital Platform นั่นเอง
จึงสามารถกล่าวได้ว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำการพัฒนาด้านนวัตกรรม เช่น กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสื่อสาร มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างมาก

แต่นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตจาก วิถีชีวิตใหม่หลังสถานการณ์โควิด19 อีกด้วย
วันนี้เราจะพามาดู 9 ธุรกิจที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตหลัง COVID-19 เพื่ออาจเป็นข้อมูลต่อยอดต่อไปได้
1.Cloud Storage
ธุรกิจ Cloud เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา และคาดว่าจะยังคงเติบโตกว่า 13-33% ต่อปีจนถึงปี 2024 ( ที่มา: IDC, Bloomberg Intelligence) วิกฤตครั้งนี้จะเป็นอีกปัจจัยเร่งให้บริษัทมีความต้องการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud มากขึ้น เนื่องจากประหยัดกว่า และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในออฟฟิศและเทรนด์ Work-from-home ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย

2.Software
ธรุกิจที่ให้บริการด้านซอฟต์แวร์เป็นอีกธีมที่ได้รับประโยชน์อย่างมากในช่วงโควิด-19 เนื่องจากความจำเป็นต้อง Work-from-home ทำให้เกิดความต้องการซอฟต์แวร์กลุ่มที่ใช้ในการสื่อสารออนไลน์ และสร้างสรรค์ผลงานผ่านระบบคลาวด์ เช่น Microsoft Teams หรือ Zooms ที่ใช้ในการประชุมและติดต่อสื่อสาร หรือโปรแกรม Photoshop ของ Adobe ที่ใช้เกี่ยวกับการใช้งานด้านออฟฟิศ และในระยะยาวหลังเหตุการณ์ COVID-19 ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากการช่วยลดต้นทุนทั้งด้านเวลา ด้านการเดินทาง และด้านสถานที่ ทั้งนี้ธุรกิจผู้นำซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ คือ ระบบปฎิบัติการที่อยู่ในรูปแบบคลาวด์ (Cloud-based) ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจาก “ซื้อขาด” มาเปลี่ยนเป็นการใช้ แบบบริการ รายเดือน ที่มีการดูแลและรองรับการ upgrade ด้วย

3.Social Media และ Online Entertainment
การเข้าสู่วิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ผู้คนให้ความสำคัญกับระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และเป็นการเร่งเทรนด์สังคมให้เข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ถึงแม้กิจกรรมต่างๆเช่นการแข่งขันกีฬา หรือการแสดงคอนเสิร์ต จะยังคงไม่อนุญาตให้เข้ารับชมในสนาม แต่เรายังสามารถติดตามการถ่ายทอดช่องทางออนไลน์ต่างๆ หรือการที่สามารถเลือกชมภาพยนตร์ออนไลน์เพื่อลดความแออัดกันในโรงภาพยนตร์ จึงไม่แปลกที่ราคาหุ้นของผู้นำในกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง COVID-19 ตั้งแต่ต้นปีนั้นหุ้นของผู้ให้บริการ Social B5Media Platform รายใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง Facebook ปรับตัวขึ้นกว่า 18.6% อีกทั้งผู้นำทางด้าน Social Platform อันดับ 1 ของจีนอย่าง Tencent ปรับขึ้นกว่า 44.5% ( ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 8 ก.ค. 2563) ซึ่งตัวอย่าง Social media อย่าง Facebook ปัจจุบันมีผู้ใช้กว่า 2.5 พันล้านคน จากประชากรทั่วโลกกว่า 7.5 พันล้านคน

4.Online Payment
เมื่อสังคมโลกเข้าสู่ “Cashless society” หรือสังคมไร้เงินสด และกระแสการใช้บริการ Shopping online หรือ Food delivery เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้คนทดแทนการใช้เงินสด เพราะง่ายกว่า สะดวกกว่า ไม่จำเป็นต้องพกเงินสดในการจ่ายหรือโอน ทุกคนสามารถจ่ายเงินได้ง่ายๆผ่าน “Mobile Application” แต่อย่างไรก็ตาม จากปรากฎการณ์การ Lockdown และ Covid-19 กลับเป็น “ตัวเร่ง” ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัด เรียกได้ว่า ทุกๆกิจกรรม จะเกิดขึ้นบน “Online Platform” ซึ่งผลสำรวจจาก Mastercard เมื่อเดือนพฤษภาคมพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแบบถาวรเนื่องจากกว่า 47% ของผู้บริโภคจะกลับไปจับจ่ายใช้สอยในร้านค้า/ห้างสรรพสินค้าลดลง จึงมองว่าเทรนด์การซื้อสินค้า/บริการแบบออนไลน์ (E-Commerce) จะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และอาจมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับยอดค้าปลีกรวมที่เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าในปี 2024

5.Delivery Business
วิกฤตโควิด-19 ทำให้ธุรกิจจัดส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคไม่ต้องการออกจากบ้านเพื่อลดการสัมผัสและพบเจอกับคนจำนวนมาก ทำให้มีพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งซื้อและจัดส่งอาหารปรุงสุก (food delivery) วิกฤติโควิดยังทำให้ธุรกิจจัดส่งและโลจิสติกส์ในต่างประเทศมีการพัฒนามากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้มากขึ้น อาทิ เทคโนโลยีอัตโนมัติในการจำแนกพัสดุที่จะทำการจัดส่งการใช้ยานพาหนะขนส่งอัตโนมัติ (Autonomous Vehicles: AVs)เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจัดส่งในพื้นที่แออัดและพื้นที่ห่างไกล และทำให้มีระบบไร้สัมผัส (touchless system)เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัส เป็นต้น

6.Health Care
สินค้าและบริการด้านสุขภาพจะมีความต้องการและจำเป็นมากขึ้นในอนาคตทำให้ธุรกิจสุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะได้รับความสนใจในการลงทุนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการคิดวัคซีนและยารักษาโรค ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น และอุปกรณ์วัดและประมวลผลสุขภาพ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ ชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง นาฬิกาดิจิทัลที่วัดผลด้านสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงธุรกิจรับฆ่าเชื้อ แม้จะเป็นธุรกิจที่เป็นกลุ่มเฉพาะ แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา ธุรกิจนี้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการใช้บริการมากที่สุด บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคที่อยู่อาศัย ร้านค้า ออฟฟิศ จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ

7.Data Related Business
สถานการณ์โควิด-19 บ่งชี้ให้เห็นอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่า ข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยติดตามประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ติดตามผู้ติดเชื้อเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และติดตามจุดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย รวมถึงการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อนำเสนอสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เพราะฉะนั้นธุรกิจที่จะเติบโตขึ้นหลังยุคโควิดจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูล อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บข้อมูลเวลาจริงและการวิเคราะห์ข้อมูล (Real Time Data Infrastructure and Data Analytics)การเฝ้าระวังการเข้ารหัสความเป็นส่วนตัว (Privacy Encoding State Surveillance) เป็นต้น

8.Online Course
ผู้ที่มีความสามารถหลายด้านสามารถใช้โอกาสนี้มาเปิดคอร์สสร้างรายได้ให้กับตัวเอง เช่น เปิดกลุ่มออนไลน์ เพื่อขายคอร์สเรียนออนไลน์ สอนภาษาอังกฤษ สอนเทคนิคการลงทุน สอดคล้องกับช่วงที่ผู้คนหันมาเพิ่มทักษะให้ตัวเองเมื่อต้องอยู่บ้านเป็นเวลานานๆ หรือรวมทั้งช่องทางการลงเรียนคอร์สต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะนั้นน้อยลง ด้วยความที่ต้องมีระยะห่างทางสังคม หรือลดเลี่ยงการพบปะและสัมผัสผู้อื่นนั้น คอร์สเรียนออนไลน์จึงถูกหันมาให้ความสนใจมากขึ้น

9.ธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารกึ่งสำเร็จรูป
อาหารแปรรูปและอาหารกึ่งสำเร็จรูป กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งผู้ที่ต้องกักเก็บตัวอยู่บ้าน หรือช่วงสถานการณ์ล็อคดาวน์ เพราะมีความสะดวกและสามารถเก็บไว้ได้นาน ทำให้อุตสาหกรรมเกิดการต่อยอดใหม่ ๆ ได้อีกด้วย โดยวัตถุดิบอาจจะมีตั้งแต่ ผัก ผลไม้ ไปจนถึงเนื้อสัตว์

ในสถานการณ์ที่อาจทำให้หลายธุรกิจต้องประสบปัญหาหรือล้มลง แต่ก็ยังมีธุรกิจที่สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้เช่นกัน ในทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่ ในยุคที่ความยืดหยุ่นในการปรับตัวต้องมีความจำเป็นสูงเช่นนี้ ทางเบรนเนอร์จี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านไปด้วยกัน

ติดต่อ
Website : www.brainergy.digital
Contact : info@brainergy.digital
Tel : 02-016-5355 กด 8

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

Home

https://www.thairath.co.th/

https://www.bangkokbiznews.com/

https://www.tmbameastspring.com/

https://www.bloomberg.com/

 

บทความ

เบรนเนอร์จี้ ร่วมกับ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SITI) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษเสริมหลักสูตรในรายวิชาวิทยาการจัดการเชิงนวัตกรรม เพื่อเปิดมุมมองเรื่อง Digital Transformation และจุดประกายเส้นทาสายงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไปในอนาคต

เบรนเนอร์จี้ ร่วมกับ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SITI) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษเสริมหลักสูตรในรายวิชาวิทยาการจัดการเชิงนวัตกรรม เพื่อเปิดมุมมองเรื่อง Digital Transformation และจุดประกายเส้นทาสายงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไปในอนาคต

เบรนเนอร์จี้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “IT ประลองยุทธ์” เพื่อจุดประกายเส้นทางงานด้าน IT และใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

เบรนเนอร์จี้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “IT ประลองยุทธ์” เพื่อจุดประกายเส้นทางงานด้าน IT และใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.การคุ้มครองและป้องกัน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาศึกษารายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อรับทราบและยอมรับข้อตกลงต่างๆ กรุณาคลิก "ยินยอม" เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save