The Better

Solutions For All Industries

The Innovative

Technology Products & Services

The Leading

Experience Design Company

เบรนเนอร์จี้เป็นบริษัทในเครือด้านดิจิทัลภายใต้กลุ่มเบญจจินดา หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย เรามองเห็นว่าธุรกิจด้านดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เราใช้ความสามารถด้านดิจิทัลที่เป็นเอกลักษณ์และประสบการณ์หลายทศวรรษในการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายที่สุดของธุรกิจและสังคมอย่างมีกลยุทธ์

Trusted by_

Products & Services

E-Tax
E-KYC
E-Contract
Zenn
(Digital Signature)
Digital Onboarding
RPA

E-Tax

ตัวช่วยครบวงจรในการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ให้ทั้งคู่ค้า และกรมสรรพากร ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก สำนักงาน พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (สพธอ.)

Security
System

Transaction
Connect

Cloud
Storage

2 millions

transaction signed

E-KYC

ประเทศไทย มีมาตรฐานในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ที่เรียกว่า e-KYC (Electronic know your customer) ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของการทำ Digital Onboarding เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

Personal
Identity

Reduce
Time

Easy
Steps

2 millions

transaction signed

E-Contract

สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) คือเอกสารสัญญา ที่ถูกจัดทำขึ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือถูก จัดเก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

Advance
Searching

Digital
Footprint

Approval
Levels

2 millions

transaction signed

Zenn

ผสานการทำงานระหว่างการลงลายมือชื่อแบบ Electronic Signature บนไฟล์เอกสารประเภท PDF และการลงลายมือชื่อแบบ Digital Signature ด้วยใบรับรองดิจิตอล (Digital Certificate)

Web
Application

Digital
Signature

Digital
Certificate

2 millions

transaction signed

Digital Onboarding

ช่วยลดความจำเป็นในการทำงานด้วยกระดาษและ เอกสารที่ต้องใช้เพื่อเก็บรักษาข้อมูล โดยให้วิธีการ รับรองความถูกต้องและการจัดการเอกสารผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย

Register

Input

KYC

2 millions

transaction signed

RPA

เทคโนโลยีที่เกิดจากการรวมกันของการนำ Robot หรือหุ่นยนต์ มาทำงานในรูปแบบของ Process หรือกระบวนการทำงานโดยเลียนแบบพฤติกรรม การทำงานต่างๆ ของมนุษย์

E-mail

Microsoft
Ofiice

Calculate

2 millions

transaction signed

Solution by Industry

Government
Retail and E-Commerce
Insurance
Banking and Finance

Government

ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดของระบบเอกสาร เบรนเนอร์จี้พร้อมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น เพื่อให้การทำงานของภาครัฐมีความสะดวก รวดเร็ว น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับมาตรฐาน ระเบียบ ข้อกำหนด กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และความมั่นคงปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

Retail and E-Commerce

สร้างความได้เปรียบในธุรกิจค้าปลีกและอีคอมเมิร์ช เบรนเนอร์จี้ช่วย วิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึกแบบมืออาชีพ เพื่อนำโซลูชั่นที่เหมาะสมกับ แต่ละธุรกิจ สามารถลดความซับซ้อนของเอกสาร ช่วยจัดการข้อมูล สินค้าและบริการ รวมถึงการจัดทำ นำส่งใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับ ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Insurance

พลิกโฉมธุรกิจประกันภัยให้ไปไกลกว่าเดิม เบรนเนอร์จี้ออกแบบ โซลูชั่นที่ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการใช้งานของวงการประกันภัย ช่วยให้องค์กรส่งมอบกรมธรรม์ได้แบบเรียลไทม์ ด้วยระบบจัดการ เอกสารและกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ใช้งานง่ายรวดเร็ว และสะดวกกว่าเดิม

Banking and Finance

ให้ทุกการทำธุรกรรมการเงินลื่นไหลไม่สะดุด และเป็นที่สุดของ ความปลอดภัย เบรนเนอร์จี้พร้อมให้ปรึกษาและให้บริการด้าน เทคโนโลยีทางการเงินแบบครบวงจรแก่กลุ่มสถาบันการเงิน นำเทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์ใหม่ในการให้บริการลูกค้า ขององค์กร เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของคุณ

Government

ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดของระบบเอกสาร เบรนเนอร์จี้พร้อมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น เพื่อให้การทำงานของภาครัฐมีความสะดวก รวดเร็ว น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับมาตรฐาน ระเบียบ ข้อกำหนด กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และความมั่นคงปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

Retail and E-Commerce

สร้างความได้เปรียบในธุรกิจค้าปลีกและอีคอมเมิร์ช เบรนเนอร์จี้ช่วย วิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึกแบบมืออาชีพ เพื่อนำโซลูชั่นที่เหมาะสมกับ แต่ละธุรกิจ สามารถลดความซับซ้อนของเอกสาร ช่วยจัดการข้อมูล สินค้าและบริการ รวมถึงการจัดทำ นำส่งใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับ ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Insurance

พลิกโฉมธุรกิจประกันภัยให้ไปไกลกว่าเดิม เบรนเนอร์จี้ออกแบบ โซลูชั่นที่ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการใช้งานของวงการประกันภัย ช่วยให้องค์กรส่งมอบกรมธรรม์ได้แบบเรียลไทม์ ด้วยระบบจัดการ เอกสารและกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ใช้งานง่ายรวดเร็ว และสะดวกกว่าเดิม

Banking and Finance

ให้ทุกการทำธุรกรรมการเงินลื่นไหลไม่สะดุด และเป็นที่สุดของ ความปลอดภัย เบรนเนอร์จี้พร้อมให้ปรึกษาและให้บริการด้าน เทคโนโลยีทางการเงินแบบครบวงจรแก่กลุ่มสถาบันการเงิน นำเทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์ใหม่ในการให้บริการลูกค้า ขององค์กร เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของคุณ

Our Partners

Latest Updates from Brainergy

Thought Leadership

Digital Transformation และคำว่า “TRUST” ในโลกธุรกิจ
Mar 12, 2023 | Transformation Journey

Digital Transformation และคำว่า “TRUST” ในโลกธุรกิจ

เบรนเนอร์จี้ เริ่มต้นจากการทำ Digital Solution ให้กับบริษัทภายในกลุ่ม สมัยก่อนมีนโยบายเรื่องใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เราจึงพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์แรก จากนั้นก็ปรับตัวเองเป็น Service Provider จัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้สรรพากรแทนลูกค้า นั่นคือที่มาของผลิตภัณฑ์มากมาย อาทิ SmartTAX ระบบจัดทำและนำส่งข้อมูลภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด SmartFLOW ระบบการจัดการและขออนุมัติเอกสารออนไลน์และ Zenn ระบบลงลายมือชื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เบรนเนอร์จี้ปรับองค์กรมาโดยตลอด เราพยายามค้นหาตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่คืออะไร จนได้คำตอบเป็นคำว่า “TRUST” เพราะสิ่งที่เราทำคือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบการทำงาน โดยใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ ยกตัวอย่างเวลาเซ็นเอกสารในองค์กร ถ้าเป็นบริษัทเปิดใหม่มีพนักงาน 10 คนอยู่ในห้องเดียวกัน การประสานงานทุกอย่างจะง่ายมาก แต่พอเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การขออนุมัติสักเรื่องต้องผ่านให้ผู้บริหารหลายคนพิจารณาเพื่อเซ็นรับทราบ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอกสารจะวนไปมา ถ้าคนที่เกี่ยวข้องไม่เข้าออฟฟิศจะทำอย่างไร รวมไปถึงลายเซ็นที่ผ่านการลงนามมีการตรวจสอบได้จริงหรือเปล่าสำหรับการทำงานที่ผ่านมาพบว่า ในบริษัทมีการใช้กระดาษเยอะมากไปกับงานเอกสารที่ต้องให้ผู้บริหารลงนาม แล้วยังมีเอกสารที่ต้องพรินต์ออกมาแนบรายละเอียดประกอบ รวมถึงขั้นตอนที่ต้องให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติเอกสารจะใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการจนกว่าจะจบกระบวนการ เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดไอเดียในการคิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อแก้ไขการทำงานให้มีความสะดวกและปรับกระบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่สำคัญสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน” “จากเดิมที่เราคิด Solution และติดตั้งระบบดิจิทัลให้กับลูกค้า แต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราได้ปรับเปลี่ยน (Transform) ตัวเองคือ ทุกผลิตภัณฑ์ของเราต้องเป็นเซอร์วิสที่ครบวงจร สามารถให้บริการได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ที่สำคัญคือช่วยลูกค้าได้อย่างยั่งยืน ทุกครั้งที่ตัดสินใจทำงานด้วยกัน เราไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่คู่ค้า แต่เป็นเหมือนพาร์ตเนอร์ที่เข้าไปถามแบบเพื่อนว่า “คุณมีอะไรให้เราช่วยบ้าง” เพราะทุก […]

Read MoreRead More